Juniorlejer på Arnborg

To elever fra NSK deltog på årets junior lejer på Arnborg i påsken. De har forfattet lidt om hvordan de oplevede turen:

Vi var to piloter, Thomas og Lasse, fra Nordjysk som deltog i Juniorcampen på Arnborg i påsken fra d. 17.-20. april.
Ud af de godt 40 juniorer som valgte at deltage, var vi dem fra længst mod nord (og eneste i telt), medens andre ellers havde rejst fra sydligere og mere tropiske egne i kongeriget, for at deltage i campen.
Vejret lagde hårdt ud den første dag med træls blæst og regn, men vi kom da næsten alle sammen op at flyve; langt overvejende i de tre tosædede skolefly, unionen havde stillet til rådighed: en Puchacz, ASK-21 og Duo Discus, hvilket gav mulighed for at prøve og øve lidt forskelligt.
Da flyvningen på førstedagen var sparsom, blev der en del tid til at lære hinanden bedre at kende og udveksle oplevelser fra luften på kryds og på tværs.


Dag 2, 3 og 4 bød på – set fra Nordjysk perspektiv af – rigtig godt flyvevejr.
Det var i dag der kunne blive tale om at flyve længere ture og opgaver, hvilket der også blev gjort, og det var også i dag der for alvor gik kage i startlisterne, for der var nok ikke mange, som var vant til at skulle håndtere så mange fly på én gang på startfeltet.
Det var nok en oplevelse for mange af os, som aldrig før havde sat foden på Arnborg før.


For mange af os, som bare gerne ville flyve noget termik, men også blive skolet i nogle normer, var det perfekte forhold disse tre dage, og selvom der var pres på startfeltet det meste af dagen, blev der alligevel uddannet to nye S-piloter fra Fyn og FFF samt sendt en gut fra Lolland solo for anden gang.
Efter flyvningen blev der pakket sammen, foretaget debriefing og ellers gået til den, når der blev serveret dejlig mad fra kantinen, som de fleste nok havde set frem til efter en god, lang flyvedag. Derefter blev der både hygget og spillet fodbold.
Alt i alt var campen en rigtig fed og spænende oplevelser, som forhåbentligt fortsætter med at afholdes, og vi kan kun opfordre fremtidige og nuværende juniorer til at deltage i den næste Juniorcamp på Arnborg.

Hilsen Thomas