Danish Air Cadet


Dansk Svævefly Union og Flyvevåbnet har indgået et nyt samarbejde, rettet mod dig som er mellem 13-23 år, og som godt kunne tænke sig at blive klogere på, hvordan det er at være pilot og arbejde med fly i Flyvevåbnet. Deltagelse i dette kan måske lette din vej til cockpittet i et af Flyvevåbnets fly.
Samarbejdet har vi valgt at kalde Danish Air Cadets (DAC). Som en del af ordningen får du mulighed for at komme indenfor flyvestationernes hegn og blive klogere på, hvad militærflyvning egentlig indebærer, og hvilke krav der stilles.
Ordningen vil blandt andet bestå af besøg på Flyvevåbnets flyvestationer, oplæg fra piloter samt specialtilrettelagt teoriundervisning i alt lige fra supersonisk-flyvning til brug af redningshelikoptere og overvågningsflyvning. Alle aktiviteter vil selvfølgelig afholdes sådan, at du sideløbende kan fortsætte med at svæveflyve på lige fod med andre klubmedlemmer.

Som Danish Air Cadet vil du få udlånt en
flyverdragt, en pilotjakke og ikke mindst
fåoverrakt en Danish Air Cadet flyvervinge,
som udleveres på en af Flyvevåbnets lokationer
efter din første soloflyvning i et svævefly.

Deltagelse i DAC er gratis, du betaler for dine aktiviteter i svæveflyveklubben som andre medlemmer af klubben. Tilmelding vil igennem hele forløbet være frivillig, og der er ingen krav om, at du efterfølgende skal tilslutte dig det danske forsvar.


DAC Hvor og hvordan?


Man bliver Danish Air Cadet ved at melde sig ind i en svæveflyveklub og herfra via Dansk Svæveflyver Unions hjemmeside udfylde ansøgningsformular.
Svæveflyveklubberne står for selve uddannelsen og

 udviklingen som svæveflyvepilot, hvor man ikke
alene lære at flyve og teorien bag, men også at
begå sig på en flyveplads med flere samtidige aktiviteter og forstå det ansvar som det indebærer. Uddannelsen omfatter også betjening og vedligeholdelse af det materiel, der anvendes i forbindelse med flyvning.

DAC Krav og forventninger


Der er krav om, at du er mellem 13 og 23 år og medlem af en dansk svæveflyveklub og derved af Dansk Svæveflyver Union

Forventninger til Danish Air Cadetter Forventningen er, at man som Danish Air Cadet deltager i mindst 2 af 3 DAC-arrangementer årlig ligesom der også er forventning om deltagelse i aktiviteter i egen klub. Ligeledes forventes det, at man i skolingsperioden er på flyvepladsen mindst én gang om ugen/ 4 gange pr. måned i flyvesæsonen.Forventningerne kan efter forudgående aftale justeres i fx eksamens- og skoleperioder.

En Danish Air Cadet følges både lokalt og centralt i udviklingen og engagement, og vil blive støttet i udviklingen mod at kunne blive pilot i Flyvevåbnet.


En Danish Air Cadet vurderes på flere parametre:

• Socialt, er en god og solid kammerat.
• Leder, tager teten ved behov og deler sin viden.
• Fornuft, tager ansvar både for sig selv og andre.
• Initiativ, iværksætter og løser opgaver både til eget og fælles bedste.
• Kommunikation, formulerer sig tydeligt i skrift og tale.
• Aktiv, dvs. deltager i et forud fastsat antal aktiviteter både lokalt i klubben, sammen med DAC samt til FLV-arrangementer, hvor DSvU er inviteret.

Udover at være svæveflyver med fokus på en karriere som pilot i Flyvevåbnet er det også vigtigt, at man som Danish Air Cadet udvikler sine evner, ikke alene som pilot, men også som menneske

DAC programmet


Der vil for hver Danish Air Cadet skulle udarbejdes en plan for udvikling og aktivitetsniveau. Planen udformes for det samlede forventede forløb med delmål, der opfølges mindst en gang årligt. Forventningen er at man opnår følgende som deltager i DAC:Der vil for hver Danish Air Cadet skulle udarbejdes en plan for udvikling og aktivitetsniveau. Planen udformes for det samlede forventede forløb med delmål, der opfølges mindst en gang årligt. Forventningen er at man opnår følgende som deltager i DAC:

• Efter ½ år at være på klubbens vagthold og have deltaget på Danish Air Cadet introkursus.
• At være solo og have bestået teori efter 1. år.• Opnået svæveflyvercertifikat efter 1½ år.
• Have opnået et eller flere svæveflyve diplomer senest ét år efter svæveflyvercertifikat.
• Deltage i svæveflyvedligeholdelse inkl. administrativt arbejde.
• Strækflyvning
• Omskoling til andre flytyper


Deltagelse som Danish Air Cadet går på tværs af klubforhold og ligger centralt i Dansk Svæveflyver Union, hvor opgaven er placeret ved unionens talenttræner. I klubberne vil det normalt være klubcoachen, der varetager Danish Air Cadet opgaven og kontakten.

DAC aktiviteter


Vinterhalvår (NOV-MAR):
• Flyveteori
• Orientering og besøg ved Flyvevåbnets enheder:
• Flyverkommandoeno Fighter Wing Skrydstrup
• Helicopter Wing Karup
• Air Transport Wing Aalborg
• Air Control Wing

• Vedligeholdelse af fly og materiel
• Simulatorflyvning
• Evt. ture til steder, hvor der flyves mens det er vinter i DK fx Vågå

Sommerhalvår (MAR-OKT) • Flyvning.
• Skoling.
• Diplomflyvning.
• Deltagelse i Danish Air Show og tilsvarende FLV-arrangementer.
• Deltagelse i lejre og kurser.
• Omskoling.
• Strækflyvning.
• Udvikling ved fx at være hjælper for konkurrencepilot.


Se meget mere her.